Turquality

TURQUALITY®, Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir.

ABIT danışmanlık TURQUALITY akreditasyonu sayesinde programa dahil olan firmalara finansal devlet desteği avantajları sunmaktadır. ABIT Danışmanlık'ın verdiği hizmetlerde TURQUALITY programı kapsamında P finansal destek sağlanmaktadır.